اجازة ابوعلی‌بن مسکویه به ضیاءالدین ابومنصور یحیی‌بن حسن‌بن علی غزنویان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۲۲/۰۰۱
پدید آورندگان : غیاث‌الدین محمدبن حمدویه الاصفهانی (کاتب) احمد بن محمد بن مسکویه رازی (مؤلف)
موضوع اثر : حدیث/ اجازه‌ها
تاریخ خلق : ۴۱۰ قمری (قرن ۵)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه داغدار، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, غزنویان
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان