دیوان حافظ صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۶۱/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن علاءالدین رزه‌ای باخرزی (کاتب) شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۹۸۴ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ختایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان