اشعاری از ناصر خسرو، صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۷۷/۰۰۵
پدید آورندگان : ابومعین حکیم ناصر خسروبادیانی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۱۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : خانبالغ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان