مثنوی معنوی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۸۱/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن محمدشفیع وقارشیرازی (کاتب) جلال الدین محمد بن محمد مولوی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۷۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان