صحاح‌اللغة (ع) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۸۴/۰۰۱
پدید آورندگان : حسین‌بن محمدتقی تبریزی کاتب (کاتب) اسماعیل بن حماد الجوهری (مؤلف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌ عربی
تاریخ خلق : ۱۲۸۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان