جوهری اسماعیل بن حماد

جوهری، اسماعیل بن حماد  اسماعیل بن حماد جوهری فارابی (ف: ۳۸۶ ق) مشهور به جوهری، ادیب و لغوی ایرانی بود. وی نخستین کسی است که لغات عرب را به ترتیب حروف هجا مرتب کرد. علاوه بر مقام شامخی که در زبان عربی دارد، علم عروض را تکمیل کرد، و شعر هم می‌گفت. وی خطی بسیار نیکو داشت، به حدی که تمییز خط او از خط ابن مقله ممکن نبود. وی مدام در سفر بود. وی در طلب علم به بغداد و شام و حجاز سفر کرد و در مراجعت چندی در دامغان اقامت گزید و پس از آن به نیشابور رفت و برای همیشه در آنجا زیست. ابونصر در بغداد نزد ابوسعید سیرافی و ابوعلی فارسی تحصیل کرد. گویند در آخر عمر به روان‌پریشی گرفتار شد و روزی بر پشت بامی رفت و دو لنگه در را به پهلوهای خود بست و از بلندترین محل پشت بام خود را پائین انداخت، جوهری در نیشابور درگذشت.

نظر شما: