الصحاح، [یا]، تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة

نظر شما:

تألیف ابونصراسماعیل بن حماد جوهری فارابی (بخش سوم کتاب) نسخ معرّب سده ۷ق (برای خزانه الکتب ابوالفتح ایل غازی بن قراارسلان بن ایل غازی ارتق ارسلان بن ایل غازی بن تمرتاش بن ایل غازی بن ارتق) در انتها ۴ برگ لغت عربی (گویا از همین صحاح) از نخل تا نکل به نسخ معرّب کهن تر و ریزتر ۶۰۶برگ ۱۱ سطری کاغذ دولت آبادی قطع وزیری بزرگ جلد میشن سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل‌بن حمادالجوهری (مؤلف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک