الصحاح، [یا]، تاج‌اللغة و صحاح‌العربیه

نظر شما:

تالیف ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری فارابی، نسخ سده دهم. لغت ها شنگرف است. بر کاغذ ترمه در ۴۵۸ برگ ۳۳سطری نوشته شده است.قطع وزیری بزرگ و جلد اثر میشن مغز دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۵۰/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل‌بن حماد الجوهری (مؤلف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک