الصحاح، [یا]، تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة صفویه

نظر شما:

تألیف ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری فارابی نسخ معرّب شمسا بن سلیمان طالقانی در ۵ شنبه رمضان ۱۰۹۴ق عنوان به شنگرف ۲۵۴ برگ ۳۰ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد میشن مشکی با آستر میشن قهوه ای سرطبل دار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۲۴/۰۰۰
پدید آورندگان : شمسابن سلیمان طالقانی (خوشنویس) اسماعیل‌بن حماد الجوهری (مولف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی
تاریخ خلق : ۱۰۹۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان