عروض‌الورقه ایلخانان

نظر شما:

تالیف ابونصر اسماعیل جوهری، نسخ روز چهارشنبه ۱ ذیحجه ۸۵۱، عنوان و نشان زر و شنگرف، از آن اسمائیل تائب مدرس و محمدسعید سکوتی بوسنوی با تاریخ ۱۲۴۶ با مهرش، در صفحه ی ۴ مجموعه سرگذشت ابن جنی و خلیل فراهیدی و جز اینها آمده است، سرگذشت جوهری در صفحه عنوان رساله نوشته ی حاجی ملک در ۲۸ رمضان۱۳۵۲، بر کاغذ دولت آبادی و پسته ای استانبولی در ۱۰برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه ابری فرنگی عطف و حاشیه ی جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۴۴/۰۰۴
پدید آورندگان : اسماعیل‌بن حماد جوهری (مؤلف)
موضوع اثر : عروض
تاریخ خلق : ۱ ذیحجه ۸۵۱ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی و فستقی استانبولی، کاغذ ابری، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان