شرح‌الفصول لابقراطیس قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

جالینوس شرحی مفصّل بر مقالات هفتگانهٔ بقراط که در موضوع طب و قواعد آن بود نگاشت و ابن‌ابی‌صادق ملقّب به بقراط ثانی بهترین شرح را در ۴۶۰ق بر آن نوشت و مطالب بسیار مفیدی نیز بر آن افزود که به أوفر الشّروح مشتهر است. عناوین کتاب «فصل ـ تفسیر» است که در بیست «باب» مرتّب شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۴۹/۰۰۰
پدید آورندگان : ابن ابی‌صادق نیشابوری، ابوالقاسم عبدالرّحمن بن علی (مؤلف) جواد شریف حسنی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۲۲۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فُستُقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان