بندی از ((نزهت‌الارواح)) امیرحسینی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۵۳/۰۱۰
پدید آورندگان : امیر حسین بن امیر عالم حسینی هروی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان