الیوم و النهار و اللیل صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۷۵/۰۱۳
پدید آورندگان : ابوریحان بیرونی (مؤلف)
موضوع اثر : زمان‌سنجی (فقه)
تاریخ خلق : ۱۰۸۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : رنگارنگ سپاهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان