رقم مبارک قبل از سلطنت بمیرزا محمدرضای متولی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۰۰/۰۰۹
پدید آورندگان : میرزا محمد رضای متوالی (نامعلوم)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نخودی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان