خطبه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۰۱/۰۲۲
پدید آورندگان : محمدقاسم‌بن شجاع‌الدین نجفی (کاتب) علی بن ابی طالب(ع) (مؤلف)
موضوع اثر : خطبه‌ها
تاریخ خلق : ۱۰۶۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان