منشئات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۳۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد علی (کاتب) رضا قلی خان هدایت (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌هابه نثرفارسی
تاریخ خلق : ۸ شوال ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی فرنگی
جنس : کاغذ فرنگی آبی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آبی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان