دیوان مرتضی قلی خان شاملو قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۰۵/۰۰۰
پدید آورندگان : مرتضی‌قلی بن حسن شاملو (شاعر) مجدالدین محمد بن فضل‌الله ساوجی (کاتب)
موضوع اثر : دیوان شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۶۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : متن ترمه و حاشیه فرنگی آبی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز، ماشینی آبی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان