مقامع‌الفضل: مجلد اول قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف آقا محمدعلی بهبهانی کرمانشاهی درگذشته ی ۱۲۱۶، نام دیگر آن «آصار رشت» یا (زنبیل رشت) است، ساخته در گیلان برای هدایت الله خان بیگلربیگی رشت و گیلان، شکسته نستعلیق سده ی ۱۳، با فهرست نونویس در آغاز در ۱۹ برگ، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۳۲۹ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدعلی بهبهانی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان