الفوائدالصمدیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی (ف: ۱۰۳۰ق) نسخ محمد بن ملا میرزای متولی در امام زاده محمد بلبلان کرمانشاه در ۱۲۵۸ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فستقی قطع وزیری کوچک جلد تیماج قهوه ای لایی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۹۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مولف) محمدبن ملامیرزا متولی (کاتب)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۵۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان