اسماءالله صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۴۷/۰۰۰
موضوع اثر : نامهای خداوند
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ ترمه، مخمل قرمز،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان