حکایت قهوه خانه شهر صورت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۷۲/۰۰۲
پدید آورندگان : میرزا محمد خان بهادر منشی بوشهری (مترجم) سلیمان حسینی تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : داستانهای فرانسوی
تاریخ خلق : ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی ساده ،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان