علامات وقوف در قرآن به شیوه سجاوندی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخه به صورت بیاض است و جلد تیماج مشکی و قهوه ای مغزی دار یک لا. یادداشت ها و اشعاری در برگ اول و دو برگ پایانی نسخه دیده می شود. دو مهردارد به سجع ۱-عبده محمد رضا ۲-اشراف انبیا ابوالقاسم . تعداد سطور در همه صفحه ها متفاوت است و کاغذ نسخه هم فستقی است.عناوین و نشانه های متنی با شنگرف نوشته شده است. رساله درباره علامت های وقف در هنگام خواندن قران است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۸۶/۰۲۲
موضوع اثر : تجوید و علامات سجاوندی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان