شیوه

​شیوه (script): راه و روش؛ قاعده؛ قانون؛ اساس یک شیوه در خوش‌نویسی می­‌تواند بر: تراشیدن قلم، رانش قلم، نحوۀ قلم­‌گذاری، دور و قوّت دست، نحوۀ ترکیب، کرسی، و... استوار باشد.[۱]


۱- قلیچ‌­خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۱۲۹.

نظر شما: