مراتب قرائة الکتب الطّبّیه صفویه

نظر شما:

رساله‌ای مختصر در باب کتب طبّی که بایستی به ترتیب فرا گرفته شوند که آن را برای ابوالعطریف بِطریق نگاشته شده است. این اثر همچنین فهرستی اجمالی از آثار جالینوس را در بر دارد. از این اثر نمونهٔ دیگری در کتابخانه‌های ایران شناسایی و معرّفی نشده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۸۸/۰۰۶
پدید آورندگان : رومی بَعلبَکی، قُسطا بن لوقا (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان