النّفس صفویه

نظر شما:

رساله‌ای مختصر در سه «عنوان»: القول فی النّفس، القول فی القوی النّفس، القول فی الفصل بین الرّوح و النّفس. از این عنوان نمونهٔ دیگری در کتابخانه‌های ایران شناسایی و معرّفی نشده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۸۸/۰۱۳
پدید آورندگان : رومی بَعلبَکی، قُسطا بن لوقا (مؤلف)
موضوع اثر : نفس و روح
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان