دستور الطّبی صفویه

نظر شما:

رساله‌ای‌است مختصر در باب تشخیص بیماری‌ها و درمان آن‌ها در شش (و یا هفت) «فصل». مؤلّف در آن می‌گوید که پزشک نخست باید بیماری را از روی قیاس بشناسد و از آزمایش هم کمک بگیرد سپس داروی آن را به قیاس و آزمایش دریابد. آنگاه شیخ درمان «تب غِبّ» را یاد می‌کند.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۸۸/۰۲۱
پدید آورندگان : ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان