فی منزل‌العسکر صفویه

نظر شما:

سخه به خط شکسته نستعلیق نوشته شده است بی نام و تاریخ سده یازدهم و دارای ۸۹برگ است جلد آن میشن عنابی لایی فرسوده کاغذ آن فستقی که در صفحاتی آثار آب دیدگی معلوم است با دو یادداشت ابتدائی ۱-قد شرقت ....فی سنه ۱۱۸۲ ۲-قد شرقت .... هذه ..... .....الراجی محمد بن احمد الساروی ۱۲۰۳ مهری هم در بالای ظهر نسخه بوده که پاک شده است. تعداد سطور در هر صفحه ۱۷است. از ابوعلی سینا کهدر پزشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۸۸/۰۲۲
پدید آورندگان : ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان