الطبیعةالخامسه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فهرستی از رساله ها در ظهر با دو یادداشت ۱-قد انتقل الی ملکی فی شهر جمادی الثانی سنه ۱۳۴۰با یادداشت تملک شیخ سلیمان . مهر وی در زیر آن ۲-ابتیاعی در همدان به تاریخ ذی الحجه سنه۱۲۸۱حرره علاءالملک عبدالله خط نسخه نسخ و کاغذ آن فرنگی آهار مهره خورده و جلد آن تیماج تریاکی متن به عربی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۶/۰۰۳
پدید آورندگان : بلیناس (مولف)
موضوع اثر : پزشکی یونانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی ساده، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان