دعوات‌الاسماء صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ سده یازدهم که در بیست و ششم ذی الحجه ۱۳۳۸ به قلم شمس الذاکرین طالقانی برگهای افتاده نونویس شده است کاغذ نسخه فرنگی و جلد مقوای ابری عنوان و نشان و جدول هم به شنگرف است. این اثر تالیف ابوالفتح شهاب الدین سهروردی در شرح چهل اسم و ورد به فارسی نوشته است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : یحیی بن حبش سهروردی (مؤلف)
موضوع اثر : نامهای خدا/ دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، مقوا،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی، ابری سازی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان