ترجمه حیات‌النفس فی خطیرةالقدس قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخه به خط نسخ سده سیزدهم با یک سرلوح رنگارنگ جلد تیماج قرمز چهار برگ نونویس است کاغذ فرنگی است دارای جدول و کمند لاجورد و مشکی و زر عناوین دیگر: حیاةالنفس فی خطیرةالقدس این اثر تالیف شیخ زین الدین احمد احسائی و ترجمه میرزا حسن حائری عظیم آبادی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۲۴/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزا حسن حائری عظیم‌آبادی (مترجم) احمدبن زین الدین احسائی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول دین
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی و طلااندازی بین سطور،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان