الرسالةالمکیة فی الخلوةالصوفیة صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ و کاتبش محمد بن الشیخ عبدالباقی الاسکبی مرید شیخ حسن افندی در تکیه مصطفی پاشا در ۱۰۰۵ جلد ابری قدیمی لبه دار کاغذ کاغذ نخودی این رساله از قطب الدین عبدالله محمد بن امین اسپهبدی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۲۵/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالله‌بن محمد اسپهبدی (مؤلف)
موضوع اثر : تصوف
تاریخ خلق : ۱۰۰۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نخودی، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، ابری سازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان