غزلیات سعدی صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق سده دوازدهم به صورت چلیپا و راسته بیاضی جلد تیماج لائی تریاکی کاغذ ترمه غزلیاتی از سعدی شیرازی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۴۷/۰۰۸
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج لائی تریاکی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان