شرح رساله هیئت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق محمد بن محمدشریف مدعو به سعید در سال های ۱۲۲۸-۱۲۲۹ عنوان و نشان و جدول و شکل های نجومی به شنگرف دارای ۲۱۶برگ ۲۳برگ کاغذ فستقی آبی جلد تیماج تریاکی متن از علی قوشچی،گزارش از محمد مشهور به مصلح الدین لاری انصاری به نام محمد شاه غازی در یک مقدمه و دو رساله
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۶۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن محمدشریف (کاتب) علی بن محمد قوشچی (مؤلف اولیه) مصلح الدین محمد لاری (شارح و مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر رساله هیئت علی‌ بن محمد قوشچی/ نجوم
تاریخ خلق : از ۱۲۲۸ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۲۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی آبی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نجوم, صفویه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان