رساله در اخلاق و لطایف و ظرایف (ف) صفویه

نظر شما:

خط نسخه نستعلیق کاغذ سپاهانی جلد تیماج زرد تازه تملک فریدون میرزا پسر بهمن میرزا مورخ ۱۲۷۱با مهر او رساله در اخلاق و لطایف و ظرایف از اویس بیک که آغاز دیباچه افتاده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۸۱/۰۰۲
پدید آورندگان : اویس بیک (مولف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی - اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ سپاهانی، چرم تیماج زرد،
تکنیک : دست نویس، ئست ساز، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان