کتابچه مفاصا حساب امین‌الملک (ف) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

۱ - کتابچه مفاصا حساب امین الملک : ( فارسی ) مفاصا حساب خزانه، ابو ابجمعی امین الملک در سال یونت ئیل با تاریخهایی از سال ۱۳۱۱، و ۱۳۱۲ ، رقمها و نشانه ها به سیاق. خط نسخه شکسته نستعلیق و سیاق کاغذ فرنگی جلد میشن سبز لائی مغزی لائی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۸۲/۰۰۱
پدید آورندگان : امین الملک (ابواب جمعی)
موضوع اثر : استیفا
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج سبز لائی مغزی قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، رویه میشن مغزی دار،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان