منتخب‌التواریخ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه نستعلیق محمد حسن بن جعفر خان قاجار در آدینه ۱۳۱۳ عنوان درشت تر کاغذ فرنگی - جلد رویه تیماج سیاه زرکوب از شیندلر Schindler که پس از " تاریخ دول اروپ " بسال ۱۳۱۳ نگاشته و تاریخ همه کشورهای آسیایی است با اندکی از جغرافیای آنها و از ایران آغاز شده و میرسد به متصرفات هولاند . تاریخ دول اروپای او هم منتخب التواریخ نام دارد و بنام ناصر الدین شاه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۲/۰۰۰
پدید آورندگان : اسکار شیندلر (مؤلف) محمدحسن‌بن جعفرخان قاجار (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ کشورهایی آسیایی
تاریخ خلق : ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج سیاه،
تکنیک : دست نویس، زرکوب ، فرنگی ماشینی، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان