گلزار ابراهیم صفویه

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق بی نام و تاریخ از اوائل سده دوازدهم عنوان و نشان شنگرف دارای ۱۱۳ برگ ۱۵ سطری -کاغذ ترمه کشمیری جلد ابری سائیده عطف و گوشه تیماج قهوه ای این رساله از ظهوری ترشیزی است به شعر فارسی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۶/۰۰۲
پدید آورندگان : ظهوری ترشیزی، نورالدین محمد (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه کشمیری، چرم تیماج قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ابری،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان