رحلة الشافعی صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ با تاریخ ۲۹ شوال ۹۲۱ نسخ بد و عنوانها نانویس دارای ۱۷۲ لرگ با سطرهای گوناگون کاغذ ترمه و گوناگون جلد میشن تیماج قرمز سفرنامه شافعی یکی از چهار اصحاب اهل سنت به عربی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۶/۰۰۱
پدید آورندگان : شافعی(رضی) (مولف)
موضوع اثر : سفرنامه‌های عربی
تاریخ خلق : ۲۹ شوال ۹۲۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ گوناگون و ترمه، چرم تیماج قرمز،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان