احادیث و امالی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ و نستعلیق خط نستعلیق از محمد تقی بن حاجی محمد حسین نیشابوریدر جمادی الاول ۱۲۸۳ دارای ۱۸۹ برگ با سطر گوناگون کاغذ فرنگی قطع بیاضی جلد تیماج قهوه ای یک لائی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۴۱/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد تقی بن حاجی محمد حسین نیشابوری (کاتب)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ماشینی فرنگی، چرم میشن قهوه ای لایی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان