رد یهود صفویه

نظر شما:

خط نسخ سده ۱۱ق عنوان و نشان شنگرف دارای ۹۵ برگ ۱۴ سطری کاغذ ترمه /جلد تیماج قهوه ای لائی مغزی دار بیست و سه فصل و هر یک از کتابی گرفته شده با شمارش از یکم و دوم و جز آن ،در هریک از مطلبی گفتگو شده مانند:" فصل دوم در دلایلی که از کتاب حضرت شعیا استخراج شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۴۸/۰۰۰
موضوع اثر : اثبات پیامبری حضرت محمد ( ص )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، مغزی دار، ضربی ساده،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان