امثله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخ و نستعلیق از چند نویسنده برخی ازرساله ها از آغاز و انجام افتاده است دارای ۱۲۰ برگ و شطر ها گوناگون جلد تیماج لائی قهو های مجدول مثال های فارسی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۴۹/۰۰۱
موضوع اثر : صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ گوناگون، چرم تیماج قهوه ای لایی،
تکنیک : دست نویس، ضربی ساده،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان