دیوان اثر شیرازی صفویه

نظر شما:

خط نسخه نستعلیق از سده ۱۰ق آغاز و انجام نسخه افتاده و درهم است. جدول زر و شنگرف نسخه حدود ۵۶۰ بیت دارد دارای ۲۱ برگ ۱۴ سطری کاغذ ترمه جلد رویه تیماج تازه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۶۷/۰۰۰
پدید آورندگان : اثر شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی(دیوان شعری)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، مجدول ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان