احادیث صفویه

نظر شما:

خط نسخ ظاهرا سده ۱۱ق دارای ۱۷۴ برگ ۱۷ سطری کاغذ ترمه جلد تیماج رویه قهوه ای جدید عنوان و نشان شنگرف گزارش و تفسیر احادیث که همراه با تاویل و تفسیر عرفانی آن با اشعار عربی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۸۱/۰۰۰
موضوع اثر : احادیث
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج جدید،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان