ده قاعده سلوک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق محمد جواد بن محمد حسین طهرانی متطبب دارای ۸ برگ کاغذ فرنگی جلد مقوائی رویه ابری در آداب طریقت و عرفان از میر سیدعلی همدانی که فارسی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۰۳/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدجوادبن محمدحسین طهرانی مطبب (کاتب) میر سید علی همدانی (مؤلف)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، مقوا رویه ابری فرنگی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، جدول کشی، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان