ارشادالعشاق (دیوان) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق با تاریخ و مهر ابوالقاسم ۱۲۸۴ دارای ۱۵۵ برگ ۱۵ سطری کاغذ فرنگی سفید و آبی جلد کاغذ سبز ضربی مقوائی دیواتن اسماعیل مدهوش تهرانی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۳۰/۰۰۱
پدید آورندگان : اسماعیل مدهوش تهرانی (شاعر) محمدحسن عبدالکریم تفرشی (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۲۸۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی و نخودی
جنس : کاغذ فرنگی سفید و آبی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی ساده، ضربی ساده،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان