دیوان نجفقلی میرزا متخلص به والی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه نسخ چلیپای عربی حشمت السلطنه(محمد حسین) با تاریخ ۱۳۲۴ دارای ۱۱۴ برگ مختلف السطور کاغذ فرنگی جلد میشن سیاه ضربی مقوائی دیوان نجفقلی میرزا متخلص به والی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۴۵/۰۰۳
پدید آورندگان : نجفقلی میرزای والی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : ۵ رمضان ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان