طغیان‌البکاء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق سده۱۴ق با فهرست نوشته به تاریخ ۱۳۱۸ دارای ۳۱۸ برگ مختلف السطور کاغذ فرنگی جلد رویه کاغذ ضربی مراثی چهارده معصوم
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۵۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد ابراهیم گوهری (شاعر)
موضوع اثر : چهارده معصوم- مراثی
تاریخ خلق : ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، جدول، ضربی طلائی، ضربی منقش طلائی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان