خطبه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق چند نویسنده و محمدابراهیم گوهری و محمد علی بن محمد حسین مشهدی دارای ۲۴۸ برگ ۱۲ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد میشن قرمز دارای فهرست رسالات جنگ و جدول لاجورد و شنگرف دارای شانزده خطبه به تاریخ ۱۰ شعبان ۱۳۰۵
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۵۷/۰۰۱
موضوع اثر : نثر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰ شعبان ۱۳۰۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان