وامق و عذرا زندیه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق سید هادی اصفهانی موسوی در ۱۰ شعبان ۱۱۸۹ برای محمد صادق بیکا در ازای سی روپیه حق القلم دارای دو سرلوح آراسته در ابتدای با گل و بوته دارای ۲۶۶ برگ ۱۹ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد میشن قرمز ضربی مقوائی وامق و عذاراز ظهیر به فارسی منظوم
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۱/۰۰۱
پدید آورندگان : هادی اصفهانی موسوی (کاتب) ظهیر فاریابی (مولف)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : ۱۰ شعبان ۱۱۸۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ترنج و سرترنج ضربی، جدول وکمند،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان