رباعیات از شعراء گمنام قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق و نسخ ملا زین العابدین فرزند اسماعیل معلم نخجوانی در روز ۱۵ رجب ۱۲۵۳ دارای ۲۸۱ برگ کاغذ ترمه جلد میشن لائی سیاه رباعیات فارسی و ترکی از شاعران دوره قاجار و غیره
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۷۴/۰۰۲
پدید آورندگان : ملا زین العابدین فرزند ملا اسماعیل معلم نخجوانی (کاتب)
موضوع اثر : رباعیات فارسی و ترکی
تاریخ خلق : ۱۵ رجب ۱۲۵۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان